PRAKTIJK VOOR HYPNOTHERAPIE & INTEGRATIEVE PSYCHOTHERAPIE IN AMSTERDAM

Catalieze is een kleinschalige praktijk waar eenieder welkom is. De praktijk is gevestigd aan de Dappermarkt in Amsterdam Oost. In de drukke omgeving van de markt is het een oase van stilte en rust. Het is een plek waar je tot jezelf kan komen en jezelf kan terugvinden. Als je het niet zo goed meer weet of bent vastgelopen kun je hier de oplossingen vinden die je weer op weg helpen. Omdat de praktijk een filosofische/spirituele inslag heeft kun je hier ook met levensvragen terecht. In de kern is de doelstelling van de praktijk om mensen te helpen vrij te leven.

Je kan ook op zoek zijn naar oplossingen voor hele specifieke problemen. Problemen die je belemmeren om voluit te leven. Bij voorbeeld trauma’s, angsten en burn outs kunnen je leven volledig tot stilstand brengen. Bij Catalieze vind je gestructureerde en doelgerichte therapietrajecten, kort of lang, die we samen afstellen naar wat jij nodig hebt.

De praktijk is er niet alleen voor therapieën, ook coaching is een belangrijk onderdeel van Catalieze. In de huidige samenleving is er veel stress. Werk en leven staan voortdurend onder druk. Het steeds meer moeten brengt veel mensen in problemen. Het gebruik van coaching is dan een goede manier om hiervoor oplossingen te vinden.

 

 

INTEGRATIEVE PSYCHOTHERAPIE

Vanuit diverse therapeutische richtingen zijn denkbeelden en methoden samengebracht tot één model, de integratieve Psychotherapie.

De verschillende stromingen die in dat model zijn opgenomen zijn onder andere Hypnotherapie, Cognitieve therapie, Existentiële therapie en moderne kortdurende Psychodynamische therapieën.

Bij dit alles is voor mij de nadruk komen te liggen op het beeldende element in de therapieën. Dat maakt de kern uit van zowel mijn coaching als counseling.

 

 

HYPNOTHERAPIE

Hypnotherapie is een belangrijk onderdeel van de Integratieve psychotherapie.

Juist met hypnotherapie kan op een effectieve manier in het onbewuste worden gewerkt. Voordeel is dat hierbij vaak op snelle wijze oplossingen voor je problemen worden gevonden en allerlei mentale belemmeringen worden weggenomen.

 

 

COACHING & COUNSELING

Coaching is begeleiding bij positief gerichte verandering. Hierbij spelen inzicht en gedrag een rol. Coaching gaat minder in op onderliggende zaken of problemen. Coaching is het vrijmaken van iemands potentieel. Coaching is doel- en resultaatgericht.

Counseling is begeleiding bij veranderingsprocessen en gaat zo nodig verder in op onderliggende zaken en problemen. Het geeft inzicht over gevoelens en draagt oplossingen aan. Toch is ook counseling doelgericht. We werken gericht aan het verhelpen van mentale blokkades of psychische stagnaties. Counseling is gericht op het hier en nu.

schilderij van paard

De praktijk is zich meer en meer gaan richten op klachten die ook hun oorsprong hebben in de omgeving van de mens van nu, Werk, gezin en samenleving, mensen komen tegenwoordig steeds meer onder druk te staan. Hieruit komen allerlei klachten naar voren.
Catalieze is er voor mensen met onder andere problemen over:

 • Relaties
 • Verslavingen
 • Geen contact met het eigen gevoel
 • Gebrek aan zelfvertrouwen, zelfwaardering, assertiviteit
 • Geen nee kunnen zeggen
 • Moeite om met emoties om te gaan
 • Terugkerende conflictsituaties
 • Eenzaamheid
 • Onrust of disbalans
 • Moeite met het stellen van grenzen.
 • Problemen met werk of loopbaan
 • Innerlijke conflicten
 • Vermoeidheid
 • Lichamelijke klachten zonder aanwijsbare oorzaak

STRESS & BURN-OUT

Als je je grip op je leven verloren hebt. Als je veel piekert, slecht slaapt en je extreem vermoeid voelt. Als je machteloos voelt. Als je zomaar in huilen uitbarst, dan kan het een burn out zijn waar je last van hebt.

Stress

Stress en langdurige stress is zeer ongezond. Het geeft allerlei ernstige problemen. Langdurige stress tast delen van de hersenen aan. Bij langdurige stress wordt voortdurend het hormoon cortisol aangemaakt.

Dit geeft grote vermoeidheid, maar tast ook de hippocampus in de hersenen aan. Met als gevolg ernstige vaak niet goed begrepen psychische- en lichamelijke klachten.

Burn-out

Als je je grip op je leven verloren hebt. Als je veel piekert, slecht slaapt en je extreem vermoeid voelt. Als je machteloos voelt. Als je zomaar in huilen uitbarst, dan kan het zomaar een burn out zijn waar je last van hebt. De druk is dan te lang te hoog geweest en heeft tot een burn out geleid.

Bij een burn out is het proces van langdurige stress chronisch geworden. Het is moeilijk om daarvan te herstellen. Het uit een burn-out geraken en weer gezond worden is vaak een zaak van langdurig herstel.


burnout-behandeling

TRAUMA & PTSS

Een trauma is het gevolg op een (zeer) schokkende gebeurtenis. Je kan dan denken aan een overval, een verkrachting, een ongeluk of (oorlogs) geweld, maar ook kleinere gebeurtenissen zoals gepest worden of afgewezen liefde kunnen aanleiding zijn voor het ontstaan van een trauma.

PTSS
Er is pas sprake van een post- traumatische stressstoornis als je twee maanden na het trauma nog steeds duidelijke klachten hebt.

PTSS Behandeling

ANGSTEN EN FOBIEN

Er zijn vele vormen van angst. Hierbij kan je o.a. denken aan fobieën, sociale angst, nachtmerries, paniekaanvallen en gewoon algemene angsten. Ook veel piekeren (vooral in de nacht) is te herleiden tot angst.


OUDER WORDEN

Ouder worden is een speciaal thema bij Catalieze. Hoe hier mee om te gaan, hoe kwaliteit van leven te behouden, te verkrijgen of zelfs te vergroten vergt investeren in jezelf. En dat kan zelfs via therapie of met coaching en counseling, want oud worden is hard werken.

TARIEF EN VERGOEDINGEN

Tarief

Zowel intake als sessies nemen ongeveer een uur in beslag en kosten €95,00.

Vergoedingen

Als je aanvullend verzekerd bent, kun je waarschijnlijk een deel van deze kosten vergoed krijgen. Dit is afhankelijk van je verzekeraar. Een verwijzing van de huisarts naar een psycholoog of psychotherapeut is niet nodig. Je krijgt de kosten rechtstreeks van de verzekeraar terug. Wel is het zaak om dit van te voren na te gaan. Werkgevers: de wet poortwachter en verzuim. Sinds de invoering van de Wet Verbetering Poortwachter hebben veel werkgevers budget voor ziekteverzuim-preventie of re-integratie vrijgemaakt.


CONTACT OPNEMEN

Hoe kan ik je van dienst zijn? Mocht je nog vragen hebben:
Bel tijdens kantooruren 06-20449577

Je kunt ook een e-mail sturen naar Catalieze.

Gebruik daarvoor s.v.p. onderstaand formulier.

Verstuur mail

TESTIMONIAL

One can know worlds one has not experienced, choose a response to life that has never been offered, create an inwardness utterly strong and fruitfull.
S. Sontag