Praktijk voor Integratieve Psychotherapie
Praktijk voor Hypnotherapie
Praktijk voor Coaching & Counseling

 

 

PRAKTIJK VOOR HYPNOTHERAPIE & INTEGRATIEVE PSYCHOTHERAPIE IN AMSTERDAM

Catalieze is een kleinschalige praktijk waar iedereen welkom is. De praktijk is gevestigd aan de Dappermarkt in Amsterdam Oost. In de drukke omgeving van de markt is het een oase van rust en stilte. Het is een plek waar je jezelf weer kan terugvinden. Een plek voor als je het niet meer weet of vastgelopen bent in je leven. De praktijk werkt vanuit een filosofische/spirituele inslag met als doelstelling mensen te helpen volledig en in vrijheid te leven.

 

 

 

INTEGRATIEVE PSYCHOTHERAPIE

Vanuit diverse therapeutische richtingen zijn denkbeelden en methoden samengebracht tot één model, de integratieve Psychotherapie.

De verschillende stromingen die in dat model zijn opgenomen zijn onder andere Hypnotherapie, Cognitieve therapie, Existentiële therapie en moderne kortdurende Psychodynamische therapieën.

Bij dit alles is voor mij de nadruk komen te liggen op het beeldende element in de therapieën. Dat maakt de kern uit van zowel mijn coaching als counseling.


 

 

HYPNOTHERAPIE

Hypnotherapie is een belangrijk onderdeel van de Integratieve psychotherapie.

Juist met hypnotherapie kan op een effectieve manier in het onbewuste worden gewerkt. Voordeel is dat hierbij vaak op snelle wijze oplossingen voor je problemen worden gevonden en allerlei mentale belemmeringen worden weggenomen.


 

 

COACHING & COUNSELING

Coaching is begeleiding bij positief gerichte verandering. Hierbij spelen inzicht en gedrag een rol. Coaching gaat minder in op onderliggende zaken of problemen. Coaching is het vrijmaken van iemands potentieel. Coaching is doel- en resultaatgericht.

Counseling is begeleiding bij veranderingsprocessen en gaat zo nodig verder in op onderliggende zaken en problemen. Het geeft inzicht over gevoelens en draagt oplossingen aan. Toch is ook counseling doelgericht. We werken gericht aan het verhelpen van mentale blokkades of psychische stagnaties. Counseling is gericht op het hier en nu.


 

VOOR WIE IS CATALIEZE?

De praktijk is zich meer en meer gaan richten op klachten die ook hun oorsprong hebben in de omgeving van de mens van nu, Werk, gezin en samenleving, mensen komen tegenwoordig steeds meer onder druk te staan. Hieruit komen allerlei klachten naar voren.
Catalieze is er voor mensen met onder andere problemen over:
 • Angsten en fobieën
 • Burn-outs
 • Problemen in en met relaties
 • Verslavingen
 • Somberheid
 • Niet goed genoeg zijn
 • Eenzaamheid
 • Gebrek aan zelfvertrouwen, zelfwaardering en assertiviteit
 • Geen nee kunnen zeggen
 • Moeite met emoties
 • Conflicten met anderen
 • Innerlijkje conflicten
 • Problemen met het stellen van grenzen
 • Voortdurende gevoelens van onveiligheid
 • Lichamelijke klachten zonder aanwijsbare oorzaak
 • Voortdurende stress

Door onze behandeling niet alleen te richten op de klacht zoals die zich aandient, maar ook in te gaan op de daaronder liggende trauma’s kunnen mensen hun manier van in het leven staan fundamenteel veranderen.

 

Trauma behandeling

In het algemeen is er sprake van twee soorten trauma’s. Er is het acute trauma, waarbij sprake is van een zeer schokkende gebeurtenis, zoals een ongeluk of het slachtoffer zijn van geweld. Hierdoor kan er sprake zijn van een post traumatisch stress syndroom (PTSS). Voor behandeling van dit soort trauma worden kortdurende therapieën zoals EMDR ingezet.

Een andere vorm van trauma is het ontwikkelingstrauma. Hierbij gaat het over voortdurend fysiek of psychisch geweld in allerlei vormen tijdens de ontwikkeling of het opgroeien van een kind. Het behandelen van dit soort trauma is complex en gebeurt vaak met een mix aan therapiemodellen die allemaal ondergebracht zijn onder de noemer van Integratieve Psychotherapie.


burnout-behandeling

 

OUDER WORDEN

Ouder worden is een speciaal thema bij Catalieze. Hoe hier mee om te gaan, hoe kwaliteit van leven te behouden, te verkrijgen of zelfs te vergroten vergt investeren in jezelf. En dat kan zelfs via therapie of met coaching en counseling, want oud worden is hard werken.

PTSS Behandeling

TARIEF EN VERGOEDINGEN

 

Tarief

Zowel intake als sessies nemen ongeveer een uur in beslag en kosten €95,00.

Vergoedingen

Als je aanvullend verzekerd bent, kun je waarschijnlijk een deel van deze kosten vergoed krijgen. Dit is afhankelijk van je verzekeraar. Een verwijzing van de huisarts naar een psycholoog of psychotherapeut is niet nodig. Je krijgt de kosten rechtstreeks van de verzekeraar terug. Wel is het zaak om dit van te voren na te gaan. Werkgevers: de wet poortwachter en verzuim. Sinds de invoering van de Wet Verbetering Poortwachter hebben veel werkgevers budget voor ziekteverzuim-preventie of re-integratie vrijgemaakt.


CONTACT OPNEMEN

Hoe kan ik je van dienst zijn? Mocht je nog vragen hebben:
Bel tijdens kantooruren 06-20449577

Je kunt ook een e-mail sturen naar Catalieze.

Gebruik daarvoor s.v.p. onderstaand formulier.

Verstuur mail

 

 

Werkgebied Catalieze

Catalieze is een praktijk gevestigd aan de Dappermarkt in Amsterdam Oost. De praktijk focust zich daarom ook vooral op Amsterdam. Met name Amsterdam Oost, Ijburg en Watergraafsmeer. Woont u niet in deze gebieden? Dan bent u natuurlijk ook van harte welkom!

 

TESTIMONIAL

One can know worlds one has not experienced, choose a response to life that has never been offered, create an inwardness utterly strong and fruitfull.
S. Sontag