creatieve oplossingen

Creativiteit is steeds meer een gedevalueerd woord geworden. Het wordt te pas en te onpas gebruikt. Toch is het wel degelijk een belangrijk begrip. Het staat voor het scheppen. Voor groei, vernieuwing en verbinding. Verbinding met het leven. Het is een energie die vaak al vroeg in het leven geblokkeerd raakt. Kunstenaars en anderen die werken met kunst hebben zich daar - voor een deel- van weten te bevrijden. Dat is niet eenvoudig. Blokkades blijven voorkomen. Blokkades die het werken geheel beletten of blokkades die verhinderen dat het werk verder wordt uitgediept. Ze verhinderen het benutten van het gehele potentieel aan mogelijkheden dat iemand bezit. Het samen kunnen werken aan deze blokkades en het opheffen daarvan, is iets wat ook mij grote voldoening geeft.