Denken, praten en voelen in beelden

Beelden zijn voor mij een bron van inspiratie. Het ligt dan ook voor de hand dat ik gebruik maak van het beeldende in mijn therapie. Er is in mensen altijd een verhaal wat verteld wil worden en of dit nu met tekeningen, verhalen of drama plaats vind, het werken met innerlijke beelden opent spontaan wegen in het onbewuste.

Imaginatie Amsterdam

Imaginatie wordt ook wel visualisatie, geleide verbeelding of dagdroom en symbooldrama genoemd en wordt in vele therapieën en coachingsmethoden toegepast, bijvoorbeeld in hypnotherapie, , mindfulness en gedragstherapie. Er zijn vele verschillende imaginatie-technieken en meerdere wijzen waarop een imaginatie begeleid kan worden. Imaginatie kan met de ogen dicht, met de ogen open, in stilte, actief, sprekend, bewegend en expressief.

Onze beelden

We worden voortdurend beïnvloed door de eigen beelden (bewuste en onbewuste zelfbeelden) en door beelden uit onze omgeving en cultuur. Hoe belangrijk beelden zijn blijkt uit het feit dat mensen voortdurend beelden gebruiken om situaties en hun beleving te beschrijven: ‘Ik zit in de put’; ‘het was alsof ik vleugels kreeg’; ‘Ik ging als een speer’, ‘die affaire stinkt’; ‘ik ging door de hel’; ‘de zon schijnt weer’, ‘hij sprak met een mierzoet stemmetje’, ‘het was zuur’, enzovoorts. Allemaal uitdrukkingen die praten in beelden. Bedenk ook dat onder een beeld een heel verhaal kan schuilgaan wat met het geven van een beeld direct duidelijk wordt.

Ook bij groepen en teams spelen beelden een essentiële rol met betrekking tot de samenwerking, de veerkracht en de vitaliteit.


Gratis intakegesprek

Wil je meer weten over Imaginatie en wat het voor jou kan betekenen? Vraag dan een gratis intakegesprek aan.