Ouder worden zonder het te zijn. De titel van een boek van Rudi Westendorp, hoogleraar ouderengeneeskunde in Leiden, over oud worden. Een boek zoals er meer zijn. Boeken met titels als ‘Gezond en vitaal oud worden, Veroudering vertragen - het langer jong plan en Ouder worden is een feest!’, zijn voorbeelden van hoe men oud dient te worden. Als je doet zoals aangegeven in die boeken kom je in de hemel van het vitaal ouder worden.

Mij lijkt het een hele opgave om daaraan te voldoen, zeker als je leest wat je daarvoor moet doen en laten. En dan is het ook nog zo dat je op een gegeven moment gewoon bejaard bent geworden en gezien de (relatief) hoge leeftijden waarmee dat tegenwoordig gepaard gaat, wordt bejaard zijn direct gekoppeld aan het verlies van kracht en energie, aftakeling, ziekte en ander lichamelijk ongerief. Wat betekent dat je dan werkelijk overbodig en een last voor de samenleving bent geworden. Soms denk ik dan ook wel dat al het vitaal en vol vreugde moeten zijn vooral belangrijk is uit oogpunt van nut en kostenbesparing.

Want de tijd dat er met respect met de ouderdom en de daaraan verbonden wijsheid werd omgegaan is voorbij. Dat is niet meer van deze tijd. Wat wel van deze tijd is te zien in onze tijd van pandemie. Daarbij gaan steeds meer stemmen op die ouderen als kwetsbaar en economisch een kostbare last voor de samenleving zien, waarbij ze nu ook nog de samenleving op slot houden. Kortom, ouderen moeten worden afgeschaft.

Dan is er de ouderenzorg in Nederland die, ondanks alle onderzoeken en nationale programma’s (b.v. het Nationaal Programma Ouderenzorg) steeds verder te kort schiet en sterk moet leunen op mantelzorg. Gezien de toenemende vergrijzing (vreselijk woord) en het dedain in de samenleving voor de oudere lijkt het er niet op dat hier snel werkelijk verbetering in komt.

 

Voor mij is dit alles reden om mij meer en meer te richten op de oudere die niet zo vitaal is en niet meer zo goed kan meekomen. Op de oudere die moeite heeft om met zijn situatie om te gaan, die eenzaam is, of juist wel relaties heeft maar ook daar nu problemen in tegenkomt.

Kortom, ouder worden gaat vaak gepaard met fysieke, psychische en ook sociale problemen. Voor die mensen wil ik er zijn. Een helpende hand bieden bij het creëren van gerichte en waarachtige kwaliteit in de winter van een mensenleven en dat zonder persé vitaal te moeten zijn. therapietraject