De praktijk

Catalieze is een kleinschalige praktijk voor integratieve therapie aan de Dappermarkt in Amsterdam Oost. De praktijk is een annex van mijn atelier. In deze grote, stille ruimte is er plek voor veel. Er is ruimte voor het gesprek, er is ruimte voor beweging, er is ruimte om te werken met beelden op papier of doek. En er is heel veel ruimte om te veranderen, want er kan hier worden gewekt met individuele – of relatietherapie en met creatieve therapeutische groepen. Kortom, het is een ruimte die inspireert om aan het werk te gaan met wat in jou leeft.

 

Over mij

Mijn naam is Gerard Zwart en ik woon in Amsterdam waar ik ook mijn hele leven als beeldend kunstenaar gewerkt heb. Dit heb ik altijd als zeer zinvol ervaren. Totdat ik merkte dat er voor een oudere kunstenaar, die ik inmiddels was geworden, nauwelijks plek is. Om uitdoving van mijn kunstenaarschap te voorkomen ben ik op zoek gegaan naar nieuwe inspiratie. Dat heb ik gevonden in de psychotherapie. Mijn drijfveer in de kunst is altijd de mens geweest. Wat drijft of beweegt een mens om te doen wat hij doet. Psychotherapie is dan en andere prachtige manier om die fascinatie met de mens verder uit te diepen. Ik heb daarvoor toen de opleiding tot psychosociaal – en hypnotherapeut bij BGL gevolgd; www.BGL . In dit alles heb ik zelf bevrijding en de daaraan gekoppelde groei kunnen ervaren en dat gun ik ook graag anderen. Een reden waarom ik toen onder de naam Catalieze een psychotherapiepraktijk ben gestart. Door het onder brengen van ook mijn beeldende kunstpraktijk bij Catalieze, kan ik nu kunst en therapie met elkaar verbinden. Hierdoor kan ik mijn ideeën over het gebruik van kunst/ beelden/ verbeelding in therapie en counseling vormgeven. Inspiratie hiervoor heb ik al eerder gevonden met het volgen van de’ Leergang Imaginatie’ bij de school voor Imaginatie; www.imaginatie.nl. Het bijzondere van dit alles voor mij is dat ik ook gemerkt heb dat ik een hulpverlener ben. Dat er in mij een deel is wat graag mensen helpt.