Het aangaan van een therapietraject is echt een stap. Bij Catalieze begin je dan ook altijd met een kennismakingsgesprek. Dit gesprek is gratis. Hierbij kunnen we wederzijds, zonder verplichtingen, met elkaar kennismaken. Mogelijk komen we ook al tot een wat verdere verkenning. Je hebt dan ook alle ruimte om te vragen naar wat jij nodig hebt om tot een keuze te komen voor het maken van een echte start. Van mijn kant informeer ik je over de formele kanten van therapie, zoals klachtrecht, beroepsgeheim, vergoedingen en kosten. Bij een positieve keuze volgt dan de afspraak voor een intake.

In de intake onderzoeken we de vraag naar wat je bij mij gebracht heeft. Hierbij formuleren we ook de hulpvraag en het doel van de therapie. Het is belangrijk om te weten waar we naar toe en waaraan we willen werken. Naar aanleiding hiervan stel ik een behandelovereenkomst met een behandelplan op. In dit plan wordt onder andere het doel van de therapie, de duur van de therapie, het aantal sessies en evaluatiemomenten benoemd. Ook wordt aangegeven met welke methodieken we gaan werken.

De eerste sessie starten we met het bespreken van het behandelplan. Pas als jij je er ook in kan vinden starten we echt de therapie. Gedurende het therapietraject evalueren we regelmatig de voortgang. Afhankelijk van de ontwikkelingen kunnen we zo nodig samen het traject en doel bijstellen.

Ik werk integratief. Dat wil zeggen dat ik gebruik maak van bekende psychotherapeutische inzichten. Tijdens de sessies is dat vaak een combinatie van met elkaar in gesprek zijn en het werken met interventies. In de gesprekken onderzoeken we de achtergronden en het ontstaan van je huidige situatie. Met de interventies werken we aan herstel, vernieuwing en groei. De focus ligt hierbij altijd op jou. Jij geeft aan hoe ver je wilt gaan. In dit traject zijn de belangrijkste pijlers vertrouwen, veiligheid en het niet oordelen.

 

Waar ik zelf gelukkig van word is groei en verbinding. Reden waarom bij mijn manier van werken het bieden van ruimte en veiligheid voorop staat, waarbij met aandacht, zorgvuldigheid en respect gewerkt wordt.therapietraject