over gerard zwart

Mijn naam is Gerard Zwart en ik ben van 1951. Ik woon in Amsterdam, waar ik ook mijn hele leven als beeldend kunstenaar gewerkt heb. Dit heb ik altijd als zeer zinvol ervaren. Totdat ik een aantal jaren gelden merkte dat er voor een oudere kunstenaar, wat ik inmiddels ben geworden, nauwelijks meer plek is. Om uitdoving van mijn kunstenaarschap te voorkomen ben ik op zoek gegaan naar nieuwe inspiratie. Dat heb ik gevonden in de psychotherapie. Mijn drijfveer in de kunst is altijd de mens geweest. Wat drijft of beweegt een mens om te doen wat hij doet. Nu heb ik de mogelijkheid aangegrepen om dat op een andere manier uit te diepen. Ik heb daarvoor de opleiding tot psychosociaal - en hypnotherapeut bij BGL gevolgd; www.BGL . In dit alles heb ik zelf bevrijding en de daaraan gekoppelde groei kunnen ervaren en dat gun ik ook graag anderen. Een reden waarom ik in 2016 onder de naam Catalieze een psychotherapiepraktijk ben gestart. Door het onder brengen van ook mijn beeldende kunst praktijk bij Catalieze, kan ik nu kunst en therapie met elkaar verbinden. Hierdoor kan ik mijn ideeën over het gebruik van kunst/ beelden/ verbeelding in therapie en counseling vorm geven. Inspiratie hiervoor heb ik al eerder gevonden met het volgen van de' Leergang Imaginatie' bij de school voor Imaginatie; www.imaginatie.nl/.

Waar ik zelf gelukkig van word is groei en verbinding. Reden waarom bij mijn manier van werken het bieden van ruimte en veiligheid voorop staat. Bij elk traject wordt met aandacht, zorgvuldigheid en respect gewerkt.

Over Catalieze

Catalieze is een kleinschalige praktijk voor integratieve therapie welke gevestigd is bij de Dappermarkt in Amsterdam Oost. De praktijk is een annex van mijn atelier. In de drukke omgeving van de markt is deze ruimte een oase van stilte en rust. Ruimte en materiaal voor het creëren en werken met 'innerlijke' beelden zijn hier meer dan voldoende aanwezig. Er kan hier worden gewerkt met individuele - of relatietherapie. Ook is er de ruimte en zijn er mogelijkheden voor het werken met creatieve therapeutische groepen.